• 0342 317 29 00

Lütfen işlemlerinize başlamadan önce Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğini okuyunuz.

TEZ TAMAMLAMA KRİTERLERİ

  1. Ders dönemini tamamlayıp tez aşamasına geçmiş her öğrenci tezini Tez Yazım Kılavuzu'na uygun şekilde yazmak zorundadır.
  2. Yüksek lisans programını tamamlamış bir öğrencinin bilimsel bir  faaliyet  gerçekleştirmesi veya lisansüstü derslerin tamamlanmasını takiben en geç 4. dönem sonunda bir seminer vermesi gerekmektedir. Konu ile ilgili Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Kurulunun 81948136 sayılı kararı neticesinde Yüksek Lisans ve Doktora programları tez tamamlama kriterleri için alınan karar ektedir.

TEZ SAVUNMASINA GİRMEDEN ÖNCE YAPILACAKLAR:

1) Öğrenci tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsüne tezin spiralli bir çıktısı verilecektir. Burada çalışma Tez yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden incelenecek ve gerekli düzeltmeler yine öğrenci tarafından yapılacaktır.

2)Tez çalışmasının Tez Benzerlik Kontrolü için Sosyal Bilimler Enstitüsünden TURNITIN programı ile İntihal testi yaptırılıp Tez Çalışması Benzerlik Raporu Formu öğrenci veya danışman tarafından doldurulup enstitü müdürlüğüne onaylatılacaktır. Tez Benzerlik Kontrolünde yapılacaklar için tıklayınız.)

3)Tez Çalışması Benzerlik Raporu Formu, Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Atama Formu,Yüksek Lisans Ders Bildirim Formu,  Yüksek Lisans Tez Sınavı Öncesi İstenen Belgeler Kontrol Formu, Tez Teslim Tutanağı,Transkript, Enstitüden alınmış Turnitin tarama sonucu çıktısı gerekli birimlere imzalatılıp onaylandıktan sonra bağlı olunan bölümün sekreterliğine teslim edilecektir.

4)Tez savunma tarihi ve yeri belirlenen öğrenci tez savunmasına girmeden önce tezin imza onay sayfası örneği (jüri üyeleri imzalamadan önce onay sayfasının uygunluğu enstitü tarafından yapılmalıdır), Yüksek Lisans Tez Sınavı Tutanağı Formu, Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Raporu Formu, Sınav Öncesi Yüksek Lisans Jüri Üyesinin Tez Değerlendirme Formu, Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı ve Tez Not Bildirim Formunu hazırlamalıdır. Bu belgeler, savunma sonrası imza-onay alındıktan sonra yine ilgili bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

 

TAMAMLANMIŞ TEZLERİN TESLİMİNDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNE VERİLECEK BELGELER

       1. 2 Adet “Tez Veri Giriş Formu

YÖK Ulusal Tez Merkezine (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) giriş yapılarak elde edilecektir. “Tez Veri Giriş Formu” doldurularak 2 adet çıktı alınıp öğrenci tarafından imzalanacaktır.

       2. 1 adet CD (DVD kabul edilmemektedir)

CD’de olması gerekenler:

  • tez. pdf [PDF formatında hazırlanacak tez dosyalarının içerisindeki imza onay sayfası (jüri üyeleri imzalamadan önce onay sayfasının uygunluğu enstitü tarafından yapılmalıdır), imzadan sonra tarayıcıdan geçirilip tüm tezin içerisinde yer alacak biçimde yerleştirilmelidir (İmzasız sayfa kaldırılıp imzalı eklenecek)]
  • özet.word
  • abstract.word

      3. 2 adet Ciltlenmiş Tez (Tez Yazım Kılavuzu kurallarına göre hazırlanmış olmalı ve ciltlenmeden önce son halinin mutlaka enstitü tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.)