• 0342 317 29 00

Bölümümüzdeki Öğretim Üyelerine Ait Kitap Tanıtımları

 

Prof. Dr. Hülya Arslan-Erol                                                                                 

Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine

Anlam Değişmeleri

Prof. Dr. Hülya Arslan-Erol

Bozoğlan (Yûsuf Bég-Ahmed Bég) Destanı

-İnceleme, Metin ve Dizin-

Prof. Dr. Hülya Arslan-Erol

Türk Kahramanlık Destanları  

I.-II. Bölüm

Prof. Dr. Hülya Arslan-Erol

Kilis İli Ağızları

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Antep Savunması Askeri İaşe Defterleri

-Açlığın Günlüğü-

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Antep Savunması Hastane Defteri

-Bir Şehrin Feryadı-

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

 Antep Savunması Heyet-İ Merkeziye Muharebe Defteri -Savunmanın Şifreleri-

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Antep Savunması İaşe Satınalma Defteri  -Bir Şehrin Dayanışması- 

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

 Antepli Divan Şairleri

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

 Ayıntab Etraf-I Şehir Cepheler Kumandanlığı Tahrirat, Telgraf, Telefon, Tamim Defteri

-Sessizliğin Çığlığı-

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Ayıntablı Hamdi Baba Divanı

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Ayıntablı Mahremi Divanı

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Barsumyan-Nazaryan 

-Antep Şehir Planı-

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Gaziantep’e Adanmış Bir Ömür Cemil Cahit Güzelbey Külliyatı

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Edirneli Şevki Divanı

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Gaziantep Savunması Hatıralar-Belgeler

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

II. Abdülhamit Albümlerinde Ayıntab Rumkale ve Halfeti

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

II. Abdülhamit Albümlerinde Kilis 

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Kaşgarlı Mahmut Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti (Kitap+Dvd)

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Osmanlı Türkçesi Metinleri

Doç. Dr. Mehmet Erol

Halep Türkmenleri

-Halk Kültürü Araştırması-

Doç Dr. Behiye Köksel

    20. Yüzyıl Âşık Şiiri Geleneğinde Kadın Âşıklar 

Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları Türk Bilig Revüsü İran-Turan Cenkleri
Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları Seyfettin Başcıllar Hayatı Sanatı, Düşünce Yazıları, Hakkında Yazılanlar, Ulaşılan Hikâyeleri ve Bütün Şiirleri
Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları Fethi Tevetoğlu Hayatı, Sanatı ve Şairliği
Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları Hafız Kâmil Kıdeyş’in Hayatı ve Şiir Dünyası
Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları Turancılık Fikri
Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları Namık Kemal Hayatı, Divanı, Eserleri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gültekin Kazan Tatar Masalları 
Dr. Öğr. Üyesi Fettah Kuzu

Abdulcelîl İbn Alî “Dürr-İ Hoşâb” (Manzum Bir “Dürer” Tercümesi) [İnceleme, Metin, Sözlük, Tıpkıbasım

Dr. Öğr. Üyesi Fettah Kuzu

Şeyh Gâlib Dîvânı’nda “Hak, Varlık ve İnsan”

 

Bilimsel Çalışmalar