• 0342 317 29 00
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Dersler

Güz Yarıyılı:

TDE159 Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE359 Tasavvufi Halk Edebiyatı-I

TDE269 Mitoloji-I

TDE263 Türk Dili Tarihi-I

TDE483 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

 

Bahar Yarıyılı

TDE 160 Anonim Halk Şiiri

TDE360 Tasavvufi Halk Edebiyatı-II

TDE270 Mitoloji-II 

TDE264 Türk Dili Tarihi-II

 

 Lisansüstü Dersleri

TDE636 Efsane Araştırmaları

TDE509 Anonim Halk Edebiyatında Nazım

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yıl
İçerik
2012
Dergi / Kitap Adı: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
Sayı/Baskı: S.63. s.151-176.
Yazarlar: Mehmet EROL
"Halep Türkmenlerinin Bozgeyikli Dede Ocağı"
2006
Dergi / Kitap Adı: 7. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
Sayı/Baskı: 27.06-01.07.2006
Yazarlar: EROL, Mehmet
EROL, Mehmet (2006), "Kilis'te Derlenmiş Bir Bey Böyrek Hikayesi", 7.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (27.06.2006-01.07.2006), Gaziantep-TÜRKİYE
2006
Dergi / Kitap Adı: The Third Symposium on Lenguage and Culture, University of Aleppo
Sayı/Baskı: 13-14 March 2006
Yazarlar: EROL, Mehmet
EROL, Mehmet (2006), “ Cuha (Nasrettin Hoca) Örneğinden Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Halk Edebiyatı Ürünlerinden Faydalanma”, The Third Symposium on Lenguage and Culture, University of Aleppo,13-14 March 2006.
2006
Dergi / Kitap Adı: 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı
Sayı/Baskı: 9-15 Nisan 2006
Yazarlar: EROL, Mehmet
EROL, Mehmet (2006), "Cimcime Sultan Destanı'nın Anadolu ve Tatar Eş Metinleri Üzerine Bir Mukayese", 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006-İZMİR.
2005
Dergi / Kitap Adı: Milli Folklor Dergisi
Sayı/Baskı: 65
Yazarlar: EROL, Mehmet

EROL, Mehmet (2005)“ ‘Türk Dünyasında “Kız Kalesi’ Adlandırmalarının Kaynağı ve Bunlara Dair Anlatılan Efsanelerin Teşekkülü Üzerine”, Milli Folklor, sayı 65, 2005, 73-84.

2004
Dergi / Kitap Adı: Qobustan Dergisi
Sayı/Baskı: Mart 2004
Yazarlar: Mehmet EROL

EROL, Mehmet (2004), "Qız Qalalarının Mәnşәi", QOBUSTAN, Mart 2004, 14-18 (Azerbaycan).

2004
Dergi / Kitap Adı: Türk Bilig
Sayı/Baskı: 2003/6
Yazarlar: Mehmet EROL

EROL, Mehmet (2003), “Azbî Baba ve Dîvânı”, Türkbilig, Eski Türk Edebiyatı Özel Sayısı 2003/6, s.168-186.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2017
Yazarlar: Erol, M.
2013
Dergi / Kitap Adı: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildrileri, 20-25 Ekim 2008, Ankara: TDK.
Sayı/Baskı: s. 16831697
Yazarlar: Mehmet EROL
“Suriye'deki Türkçe Yer Adları Üzerine"
2011
Dergi / Kitap Adı: VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. İZMİR.
Sayı/Baskı: 21-24 Kasım 2011
Yazarlar: Mehmet EROL
"Halep (Suriye) Türkmenleri Arasında Yaşayan Cönkler"
2010
Dergi / Kitap Adı: II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı.İZMİR.
Sayı/Baskı: 17-25- Nisan 2010
Yazarlar: Mehmet EROL
"Suriye (Halep) Türkmenlerinde Karacoğlan Bilgisi"
2008
Dergi / Kitap Adı: I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, KIRŞEHİR
Sayı/Baskı: s.371-380.
Yazarlar: EROL, Mehmet; H.A. EROL
"Gaziantep ve Kilis’te Esnaf Sahreleri"
2008
Dergi / Kitap Adı: 10. Uluslararası Karakeçili Kültür Şenlikleri Paneli, Siverek: ŞANLIURFA
Sayı/Baskı: (10-11 Mayıs 2008)
Yazarlar: Mehmet EROL
“Karakeçili Yörüklerinde Türbe Ziyaretleri ve Karakeçili Ulularından Ertuğrul Gazi ve Süleyman Şah'ın Türbeleri”
2006
Dergi / Kitap Adı: 1. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu
Sayı/Baskı: 11-13 Mayıs 2006
Yazarlar: EROL, Mehmet
EROL, Mehmet (2006), "Beyşehir Gölü Üzerindeki Kız Kalesi İle İlgili Efsanelerin Kaynakları", 1. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2006, Beyşehir-KONYA
2004
Dergi / Kitap Adı: Türkiyat Arş.Enst.
Sayı/Baskı: Kasım 2004
Yazarlar: Mehmet EROL

EROL, Mehmet (2004), "Kaz Dağı Türkmenleri ve Toros Tahtacılarında Ölüm Fenomeni", Uluslar arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 25-26 Kasım 2004.

Yazarlar: Erol, M.
"Bir Sözlü Tarih Metni Olarak Kıssa-i Zelzele ve Konusunun Anadolu’ya Yansıması", Deşt-i Kıpçak Topraklarında Türk Kültürü Sempozyumu, 5-9 Eylül 2017, KIEV-UKRAYNA
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Yıl
İçerik
2012
Dergi / Kitap Adı: Halep Türkmenleri Halk Kültürü Araştırması, Ankara: Grafiker Yayınları.
Yazarlar: MEHMET EROL
Halep Türkmenleri Halk Kültürü Araştırması, Ankara: Grafiker Yayınları.
2006
Dergi / Kitap Adı: Meyve Kitabı (Ed.: E.G.Naskali, D.Herkmen)
Sayı/Baskı: 1.Baskı
Yazarlar: Mehmet EROL
“Elma Yanaklı Kiraz Dudaklı”
2005
Dergi / Kitap Adı: Hapishane Kitabı
Sayı/Baskı: 1.Baskı
Yazarlar: Mehmet EROL

EROL, Mehmet (2005) , “Türk Halk Hikayelerinde Zindan”, Hapishane Kitabı, Kitabevi Yay. İstanbul , 587-607.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yıl
İçerik
2004
Dergi / Kitap Adı: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
Sayı/Baskı: 16.Sayı
Yazarlar: Mehmet EROL

EROL, Mehmet (2004) “Köy Hayırlarının Yapısal ve İşlevsel Özellikleri Üzerine Bir İnceleme –Gökçalı Köyü Örneği-, Türklük Bilimi Araştırmaları, 16. sayı, 2004-GÜZ, 111-126.

2003
Dergi / Kitap Adı: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi
Sayı/Baskı: 27.Sayı, Güz-2003
Yazarlar: Mehmet EROL
EROL, Mehmet (2003), "Şahkulu Sultan Bektaşi Tekkesi Şeyhi Azbi Baba ve Tarikat Anlayışı”, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 27 Güz-2003, s.43-54.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2014
Dergi / Kitap Adı: Ortadoğu Türkmenleri Sempozyumu, ORSAM, Ankara.
Sayı/Baskı: s.121-140.
Yazarlar: Mehmet EROL
"Türk Dış Politikasında Suriye Türkmenleri."
2013
Dergi / Kitap Adı: Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Ankara Ünv. DTCF.
Sayı/Baskı: 19-22 Kasım 2013
Yazarlar: Mehmet EROL
“Suriye Türkmenleri ve Edebiyatları"
2011
Dergi / Kitap Adı: Türk Halk Bil. 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: Türk Halk Bilimi Çlşm. Kurul
Sayı/Baskı: 16-17 Eylül 2011
Yazarlar: Mehmet EROL
“Tasavvuf Konulu Edebiyatın Adlandırılması ve İnceleme Yöntemleri Üzerine"
1999
Dergi / Kitap Adı: I. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale: ÇOMÜ Yayını
Sayı/Baskı: s.191-195
Yazarlar: Mehmet EROL
“Bir Sanat Kolu Olarak Aşıklık Geleneği ve Aşıkların Eğitimi”
1998
Dergi / Kitap Adı: Erciyes
Sayı/Baskı: 324
Yazarlar: Mehmet EROL

EROL, Mehmet (1998), “Dede Korkut’ta Kadın Tipleri ve Günümüze Yansımaları”, 4. Dede Korkut Bilgi Şöleni, Bayburt 1998.

Diğer Yayınlar
Yıl
İçerik
2011
Dergi / Kitap Adı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Sayı/Baskı: S.1, ss.90-93.
Yazarlar: Mehmet EROL
“Aşık Şeref Taşlıova'dan Derlenen Halk Hikâyeleri", (KİTAP TANITIMI)
2009
Dergi / Kitap Adı: Zeytin Dalı Dergisi
Sayı/Baskı: S.48, ss.8-9.
Yazarlar: Mehmet EROL
"Oylum Köyü Lebeniye Günü (Şeyh İzzettin Hazretleri)"
2006
Dergi / Kitap Adı: Türk Dili
Sayı/Baskı: S.659, ss.500-502
Yazarlar: Mehmet EROL
"Halep Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kuruldu", (Haber).


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
Yıl
Konu
Öğrenci Adı
2012 - 2016
ALTINKÖPRÜ (KERKÜK) HALK KÜLTÜRÜ
EŞREF ORUÇ
2011 - 2012
İlköğretim II. Kademe Öğrencileri için Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Yapma Destanlarındaki Rol-Model Kavramının Eğitsel Açıdan İncelenmesi (Muş-Bulanık Örneği), Kilis 7 Aralık Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
Mustafa Kaya
2010 - 2011
“İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerine Kelime ve Kavram Öğretiminde Bilmecelerden Yararlanma”, Kilis 7 Aralık Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011.
Mehmet OruçProjeler
Yıl
Konu
Kurum
2012
KILIS ILI AĞIZLARI
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI
2011
ÂŞIK İSMAIL HAKKI BEDIR (HAYATI-SANATI-ŞIIRLERI)
TÜBITAK
2009
GELENEKLERDE ESNAF SAHRESI
KÜLTÜR BAKANLIĞI VE SERTAÇTANITIM
07.11.1968
03423172910
merol@gantep.edu.tr
Öğrenim Durumu


 
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Erciyes Üniversitesi
1991
Y.Lisans
Türk Halk Edebiyatı
Erciyes Üniversitesi
1996
Doktora
Türk Halk Edebiyatı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2002
Akademik Ünvanlar


Unvan
Üniversite
Yıl
Doç.Dr.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
2013
Doç.Dr.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2015
Y.Doç.Dr.
GAZIANTEP ÜNIVERSITESI
2004
Y.Doç.Dr.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
2007
Arş.Gör.Dr.
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI
2002
Arş.Gör.
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI
1995
İdari Görevler


Yıl
İdari Görev
2013 - 2015
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
2007 - 2015
BÖLÜM BAŞKANI
2007 - 2011
SENATO ÜYESİ
2004 - 2007
BÖLÜM BAŞKANI
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler


KILIS ILI SOMUT OLMAYAN KULTUTEL MIRASI TESPIT KOMISYUNU UYELIĞI

Duyuru / Döküman