• 0342 317 29 00
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Dersler

 


Lisans

  1. Türk Halk Bilimi I-II
  2. Türk Halk Edebiyatına Giriş
  3. Anonim Halk Şiiri
  4. Gelenekler ve Halk İnançları
  5. Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı I-II

 

 

Yüksek Lisans

  1. Uygulamalı Halk Bilimi (2010-2011 Bahar)
  2. Türk Destanları (2011-2012 Güz)
  3. Türk Mitolojisi (2011-2012 Bahar)

 

 

 

 

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yıl
İçerik
2015
Dergi / Kitap Adı: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Sayı/Baskı: Kış/2015 15/2
Yazarlar: Mustafa Gültekin
2014
Dergi / Kitap Adı: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
Sayı/Baskı: 70
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Sarılar Köyü Çıralık Çepni Alevi Ziyareti ve Türk Ağaç Kültüne Bağlı Bazı İnanış ve Uygulamalar
2014
Dergi / Kitap Adı: İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
Sayı/Baskı: 2013-2
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Türk Kültüründe "Fal" ve "Falcılık" Bağlamında Manisa Selendi Yöresi "Irkçıları" ve "Irk Ocakları"
2014
Dergi / Kitap Adı: Milli Folklor
Sayı/Baskı: 104
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Yerelleşme, Performans ve Beden Folkloru Bağlamında Balıkesirli Masal Anlatıcısı Kezban Karakoç
2013
Dergi / Kitap Adı: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
Sayı/Baskı: 2
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Halk Anlatılarının Teşekkülünde Geleneğin Rolü: Naziğim Destanı ve Gülnazik Türküsü Öğrneği
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2017
Dergi / Kitap Adı: Bolu'dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını
Yazarlar: Mustafa Gültekin
2015
Dergi / Kitap Adı: III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Dede Korkut Kitabında Kahramanların Problem Çözme Yöntemleri ve Dede Korkut Kitabının Eğitimde Kullanılması
2013
Dergi / Kitap Adı: Tastarakay'dan Keloğlan'a Türk Masalları Uluslararası Sempozyumu (Kırım/Ukrayna)
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Kazan Tatar Masalları Üzerine Yapılan Çalışmalar: Derleme, Metin Yayını ve Yöntem Bakımından Analitik Bir Değerlendirme
2007
Dergi / Kitap Adı: Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu
Yazarlar: Mustafa Gültekin, Pınar Dönmez-Fedakar
Kente Göç Eden Âşıklar ve Kent Ortamında Âşık Olmak (Bildiri Kitabı Basılmadı)
2006
Dergi / Kitap Adı: Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyumu
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Tatar Folkorunun Derlenmesinde Bir Öncü İsim: Gabor Balint ve Tatar Folkloru Derlemeleri (Bildiri Kitabı Basılmadı)
2006
Dergi / Kitap Adı: VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Cemil Cahit Güzelbey'in Gaziantep Folklor Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-277809/h/19.pdf
2006
Yazarlar: Mustafa Gültekin
"Halk Anlatılarının Teşekkülünde Geleneğin Rolü: Naziğim Destanı ve Gülnazik Türküsü Örneği." I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı. (9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir)
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Yıl
İçerik
2015
Dergi / Kitap Adı: Gaziantep Halk Kültürü Yazıları Cemil Cahit Güzelbey
Sayı/Baskı: 1
Yazarlar: Mustafa Gültekin, Cevdet Avcı
2014
Dergi / Kitap Adı: İzmir'de Yaşayan Âşıklar Antolojisi
Yazarlar: Metin Ekici, P. Fedakar, B. Tutu, İ. Kocadağ
İzmir'de Yaşayan Âşıklar Antolojisi
2013
Dergi / Kitap Adı: Kazan Tatar Masalları (İnceleme-Metinler)
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Kazan Tatar Masalları
2011
Dergi / Kitap Adı: Somut Olmayan Kültürel Miras: Barana Dursunbey-Balıkesir
Yazarlar: Metin Ekici,S. Fedakar,P. Fedakar,S. B. Tutu,M. Gültekin,N. Ertural,B. H. Yılmaz
Somut Olmayan Kültürel Miras
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yıl
İçerik
2017
Dergi / Kitap Adı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Sayı/Baskı: C.7, S. 14
Yazarlar: Mustafa Gültekin

Kazan Tatar Türklerinde Masal Anlatma Geleneği

2009
Dergi / Kitap Adı: Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
Sayı/Baskı: 2009/1-2
Yazarlar: Mustafa Gültekin, Pınar Dönmez Fedakar
Bir Geleneğin Yaşatılarak Korunması: Karagöz Okulu ve Hayalî Hasan Hüseyin Karabağ (Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyumu'nda (27-29 Nisan 2006-Gazi Üniv. THBMER) bildiri olarak sunulan metnin gözden geçirilmiş şeklidir.)
2004
Dergi / Kitap Adı: TÜBAR, Türklük Bilimi Araştırmaları
Sayı/Baskı: 2004/Güz
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Sözlü Kompozisyon Teorisi Bağlamında Latif Şah Hikâyesindeki Şiirler Üzerine Bir Araştırma
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2015
Dergi / Kitap Adı: Vefatının 100. Yılında Âşık Sümmani Sempozyumu
Yazarlar: Mustafa Gültekin
" Âşık Sümmani'de Tabiat"
2005
Dergi / Kitap Adı: Balıkesir 2005 Sempozyumu
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Bir Balıkesir Masalının Motif ve Tip Yapısı
Diğer Yayınlar
Yıl
İçerik
2009
Dergi / Kitap Adı: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Sayı/Baskı: IX/2
Yazarlar: Mustafa Gültekin

Selami Fedakar-Cabbar İşankul. Özbek Halk Edebiyatı Bibliyografyası. (Yayın Tanıtma)

2005
Dergi / Kitap Adı: Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Uygur Halk Edebiyatında Fıkra Türü ve Seley Tohti Fıkraları
2004
Dergi / Kitap Adı: Milli Folklor
Sayı/Baskı: Bahar/2004
Yazarlar: Mustafa Gültekin
Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri
Projeler
Yıl
Konu
Kurum
2009
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS: KARAGÖZ ÖĞRENİYORUM
EGE ÜNİVERSİTESİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAK., UNESCO
2009
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS: BALIKESİR-DURSUNBEY BARANA GELENEĞİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
2005
İZMİR'DE YAŞAYAN ÂŞIKLAR VE ÂŞIKLIK GELENEĞİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
30.11.-0001
+90 342 317 2933
gultekin@gantep.edu.tr
Öğrenim Durumu


 
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı
Balıkesir Üniversitesi
2001
Y.Lisans
Türk Halk Edebiyatı
Gaziantep Üniversitesi
2004
Doktora
Türk Halk Bilimi
Ege Üniversitesi
2010
Akademik Ünvanlar


Unvan
Üniversite
Yıl
Doç.Dr.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2019
Y.Doç.Dr.
Gaziantep Üniversitesi
2011
Arş.Gör.Dr.
Gaziantep Üniversitesi
2010
Arş.Gör.
Gaziantep Üniversitesi
2003
Arş.Gör.
Ege Üniversitesi (35. md.)
2004
İdari Görevler


Yıl
İdari Görev
2017 - ---
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2014 - 2017
REKTÖRLÜK TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
2012 - --
TÜRK HALK BİLİMİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI
2012 - 2016
TÖMER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 - 2012
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler


İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)

Duyuru / Döküman