• 0342 317 29 00
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yıl
İçerik
2014
Dergi / Kitap Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sayı/Baskı: Yıl/Year: 2014  Cil
Yazarlar: Cevdet Avcı

Türk Atasözlerinde Borç ve Borçluluk

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2015
Dergi / Kitap Adı: III. Türk Dünyası Kültür Kongresi "Dede Korkut ve Türk Dünyası" 19-23 Ekim 2015
Sayı/Baskı: I. Cilt, İzmir 2016
Yazarlar: Cevdet Avcı

"Dede Korkut Kitabında İmtihan Motifinin Yapısal ve İşlevsel Özellikleri"


Kayıt Bulunmamaktadır...
30.11.-0001
03423172907
cevdetavci@gantep.edu.tr
Öğrenim Durumu


 
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı
Gaziantep Üniversitesi
2007
Y.Lisans
Türrk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Gaziantep Üniversitesi
2009
Y.Lisans
Türk Halk Bilimi
Gaziantep Üniversitesi
2011
Doktora
Türk Halk Bilimi
Çukurova Üniversitesi
2015
Akademik Ünvanlar


Unvan
Üniversite
Yıl
Y.Doç.Dr.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2015
Arş.Gör.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2009

Duyuru / Döküman